Images de la Flore de Paris

Accueil Familles Cronquist Familles
(APG)
Listes
de plantes
Végétation
des rues et sites
Statistiques Recherche
plante
Consultation

Rue Saint-Martin

97 plantes observées dont 92 spontanées (indigènes ou naturalisées). Cette liste correspond au cumul des plantes vues depuis le début des observations.

                      page 1/1                     

<I>Acer campestre</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Ailanthus altissima</I> (Mill.) Swingle<br/> [Spontanée] <I>Alcea rosea</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Amaranthus deflexus</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Amaranthus hybridus</I> L. subsp. <I>hybridus</I><br/> [Spontanée]
Acer campestre L.
[Spontanée]
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
[Spontanée]
Alcea rosea L.
[Spontanée]
Amaranthus deflexus L.
[Spontanée]
Amaranthus hybridus L. subsp. hybridus
[Spontanée]
<I>Artemisia vulgaris</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Atriplex patula</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Avena barbata</I> Pott ex Link subsp. <I>barbata</I><br/> [Spontanée] <I>Ballota nigra</I> L. subsp. <I>foetida</I> (Vis.) Hayek<br/> [Spontanée] <I>Bidens frondosa</I> L.<br/> [Spontanée]
Artemisia vulgaris L.
[Spontanée]
Atriplex patula L.
[Spontanée]
Avena barbata Pott ex Link subsp. barbata
[Spontanée]
Ballota nigra L. subsp. foetida (Vis.) Hayek
[Spontanée]
Bidens frondosa L.
[Spontanée]
<I>Brassica napus</I> L. var. <I>napus</I><br/> [Spontanée] <I>Bromus hordeaceus</I> L. subsp. <I>hordeaceus</I><br/> [Spontanée] <I>Buddleja davidii</I> Franch.<br/> [Spontanée] <I>Capsella bursa-pastoris</I> (L.) Medik.<br/> [Spontanée] <I>Cardamine hirsuta</I> L.<br/> [Spontanée]
Brassica napus L. var. napus
[Spontanée]
Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus
[Spontanée]
Buddleja davidii Franch.
[Spontanée]
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
[Spontanée]
Cardamine hirsuta L.
[Spontanée]
<I>Chenopodium album</I> L. subsp. <I>album</I><br/> [Spontanée] <I>Cirsium arvense</I> (L.) Scop.
<br/> [Spontanée] <I>Cirsium vulgare</I> (Savi) Ten. subsp. <I>vulgare</I><br/> [Spontanée] <I>Clematis vitalba</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Commelina communis</I> L.<br/>
Chenopodium album L. subsp. album
[Spontanée]
Cirsium arvense (L.) Scop.
[Spontanée]
Cirsium vulgare (Savi) Ten. subsp. vulgare
[Spontanée]
Clematis vitalba L.
[Spontanée]
Commelina communis L.
<I>Convolvulus sepium</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Crepis bursifolia</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Cymbalaria muralis</I> G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. f. <I>muralis</I><br/> [Spontanée] <I>Daucus carota</I> L. subsp. <I>carota</I> var. <I>carota</I><br/> [Spontanée] <I>Echinochloa crus-galli</I> (L.) P.Beauv.<br/> [Spontanée]
Convolvulus sepium L.
[Spontanée]
Crepis bursifolia L.
[Spontanée]
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. f. muralis
[Spontanée]
Daucus carota L. subsp. carota var. carota
[Spontanée]
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.
[Spontanée]
<I>Epilobium tetragonum</I> L. subsp. <I>tetragonum</I><br/> [Spontanée] <I>Eragrostis minor</I> Host<br/> [Spontanée] <I>Erigeron canadensis</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Erigeron karvinskianus</I> DC.<br/> [Spontanée] <I>Erigeron sumatrensis</I> Retz.<br/> [Spontanée]
Epilobium tetragonum L. subsp. tetragonum
[Spontanée]
Eragrostis minor Host
[Spontanée]
Erigeron canadensis L.
[Spontanée]
Erigeron karvinskianus DC.
[Spontanée]
Erigeron sumatrensis Retz.
[Spontanée]
<I>Eupatorium cannabinum</I> L. subsp. <I>cannabinum</I><br/> [Spontanée] <I>Euphorbia peplus</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Fallopia convolvulus</I> (L.) Á.Löve<br/> [Spontanée] <I>Galinsoga quadriradiata</I> Ruiz & Pav.<br/> [Spontanée] <I>Galium aparine</I> L.<br/> [Spontanée]
Eupatorium cannabinum L. subsp. cannabinum
[Spontanée]
Euphorbia peplus L.
[Spontanée]
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve
[Spontanée]
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.
[Spontanée]
Galium aparine L.
[Spontanée]
<I>Geranium dissectum</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Geranium pusillum</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Geranium robertianum</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Geranium rotundifolium</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Glechoma hederacea</I> L.<br/> [Spontanée]
Geranium dissectum L.
[Spontanée]
Geranium pusillum L.
[Spontanée]
Geranium robertianum L.
[Spontanée]
Geranium rotundifolium L.
[Spontanée]
Glechoma hederacea L.
[Spontanée]
<I>Helminthotheca echioides</I> (L.) Holub<br/> [Spontanée] <I>Heracleum sphondylium</I> L. subsp. <I>sphondylium</I> var. <I>sphondylium</I><br/> [Spontanée] <I>Hordeum murinum</I> L. subsp. <I>murinum</I><br/> [Spontanée] <I>Hypericum perforatum</I> L. subsp. <I>perforatum</I><br/> [Spontanée] <I>Hypochaeris radicata</I> L.<br/> [Spontanée]
Helminthotheca echioides (L.) Holub
[Spontanée]
Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium var. sphondylium
[Spontanée]
Hordeum murinum L. subsp. murinum
[Spontanée]
Hypericum perforatum L. subsp. perforatum
[Spontanée]
Hypochaeris radicata L.
[Spontanée]
<I>Lactuca muralis</I> (L.) Gaertn.<br/> [Spontanée] <I>Lactuca virosa</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Lamium amplexicaule</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Lamium purpureum</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Lapsana communis</I> L. subsp. <I>communis</I><br/> [Spontanée]
Lactuca muralis (L.) Gaertn.
[Spontanée]
Lactuca virosa L.
[Spontanée]
Lamium amplexicaule L.
[Spontanée]
Lamium purpureum L.
[Spontanée]
Lapsana communis L. subsp. communis
[Spontanée]
<I>Lepidium didymum</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Lepidium draba</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Lepidium squamatum</I> Forssk.<br/> [Spontanée] <I>Lolium perenne</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Lysimachia arvensis</I> (L.) U.Manns & Anderb. subsp. <I>arvensis</I><br/> [Spontanée]
Lepidium didymum L.
[Spontanée]
Lepidium draba L.
[Spontanée]
Lepidium squamatum Forssk.
[Spontanée]
Lolium perenne L.
[Spontanée]
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb. subsp. arvensis
[Spontanée]
<I>Matricaria chamomilla</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Medicago lupulina</I> L. var. <I>lupulina</I><br/> [Spontanée] <I>Mercurialis annua</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Oxalis corniculata</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Oxalis corniculata</I> var. <I>atropurpurea</I> (Van Houtte) P.Fourn.<br/> [Spontanée]
Matricaria chamomilla L.
[Spontanée]
Medicago lupulina L. var. lupulina
[Spontanée]
Mercurialis annua L.
[Spontanée]
Oxalis corniculata L.
[Spontanée]
Oxalis corniculata var. atropurpurea (Van Houtte) P.Fourn.
[Spontanée]
<I>Parietaria judaica</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Pastinaca sativa</I> L. subsp. <I>sativa</I><br/> [Spontanée] <I>Paulownia tomentosa</I> (Thunb.) Steud.<br/> <I>Persicaria maculosa</I> Gray<br/> [Spontanée] <I>Picris hieracioides</I> L. subsp. <I>hieracioides</I><br/> [Spontanée]
Parietaria judaica L.
[Spontanée]
Pastinaca sativa L. subsp. sativa
[Spontanée]
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.
Persicaria maculosa Gray
[Spontanée]
Picris hieracioides L. subsp. hieracioides
[Spontanée]
<I>Plantago major</I> L. subsp. <I>major</I><br/> [Spontanée] <I>Poa annua</I> L. subsp. <I>annua</I><br/> [Spontanée] <I>Polygonum aviculare</I> L. subsp. <I>aviculare</I><br/> [Spontanée] <I>Portulaca oleracea</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Prunella vulgaris</I> L.<br/> [Spontanée]
Plantago major L. subsp. major
[Spontanée]
Poa annua L. subsp. annua
[Spontanée]
Polygonum aviculare L. subsp. aviculare
[Spontanée]
Portulaca oleracea L.
[Spontanée]
Prunella vulgaris L.
[Spontanée]
<I>Prunus persica</I> (L.) Batsch<br/> <I>Ranunculus repens</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Rubus fruticosus</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Rumex crispus</I> L. var. <I>crispus</I><br/> [Spontanée] <I>Sagina apetala</I> subsp. <I>erecta</I> F.Herm.<br/> [Spontanée]
Prunus persica (L.) Batsch
Ranunculus repens L.
[Spontanée]
Rubus fruticosus L.
[Spontanée]
Rumex crispus L. var. crispus
[Spontanée]
Sagina apetala subsp. erecta F.Herm.
[Spontanée]
<I>Salix caprea</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Senecio inaequidens</I> DC.<br/> [Spontanée] <I>Senecio viscosus</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Senecio vulgaris</I> L. subsp. <I>vulgaris</I><br/> [Spontanée] <I>Silene latifolia</I> subsp. <I>alba</I> (Mill.) Greuter & Burdet<br/> [Spontanée]
Salix caprea L.
[Spontanée]
Senecio inaequidens DC.
[Spontanée]
Senecio viscosus L.
[Spontanée]
Senecio vulgaris L. subsp. vulgaris
[Spontanée]
Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet
[Spontanée]
<I>Sinapis arvensis</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Solanum dulcamara</I> L. var. <I>dulcamara</I><br/> [Spontanée] <I>Solanum lycopersicum</I> L. var. <I>lycopersicum</I><br/> <I>Solanum nigrum</I> L. subsp. <I>nigrum</I><br/> [Spontanée] <I>Sonchus asper</I> (L.) Hill subsp. <I>asper</I><br/> [Spontanée]
Sinapis arvensis L.
[Spontanée]
Solanum dulcamara L. var. dulcamara
[Spontanée]
Solanum lycopersicum L. var. lycopersicum
Solanum nigrum L. subsp. nigrum
[Spontanée]
Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper
[Spontanée]
<I>Sonchus oleraceus</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Stellaria media</I> (L.) Vill.<br/> [Spontanée] <I>Taraxacum</I> sect. <I>Ruderalia</I> Kirschner & al.<br/> [Spontanée] <I>Tripleurospermum inodorum</I> (L.) Sch.Bip.<br/> [Spontanée] <I>Triticum aestivum</I> L. subsp. <I>aestivum</I><br/>
Sonchus oleraceus L.
[Spontanée]
Stellaria media (L.) Vill.
[Spontanée]
Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner & al.
[Spontanée]
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip.
[Spontanée]
Triticum aestivum L. subsp. aestivum
<I>Tussilago farfara</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Urtica dioica</I> L. subsp. <I>dioica</I><br/> [Spontanée] <I>Urtica urens</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Veronica arvensis</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Veronica persica</I> Poir.<br/> [Spontanée]
Tussilago farfara L.
[Spontanée]
Urtica dioica L. subsp. dioica
[Spontanée]
Urtica urens L.
[Spontanée]
Veronica arvensis L.
[Spontanée]
Veronica persica Poir.
[Spontanée]
<I>Veronica polita</I> Fr.<br/> [Spontanée] <I>Vicia segetalis</I> Thuill.<br/> [Spontanée]
Veronica polita Fr.
[Spontanée]
Vicia segetalis Thuill.
[Spontanée]

                      page 1/1                     

Retour liste des espèces

Retour Listes des rues et sites

 

Accueil | Familles (Cronquist) | Familles (APG) | Listes des plantes | Végétation des rues et sites | Statistiques | Recherche plante | Consultation |