Images de la Flore de Paris

Accueil Familles Cronquist Familles
(APG)
Listes
de plantes
Végétation
des rues et sites
Statistiques Recherche
plante
Consultation

Famille des Rosaceae (APGIII)

66 plantes observées dont 42 spontanées (indigènes ou naturalisées). Cette liste correspond au cumul des plantes vues depuis le début des observations.

                      page 1/1                     

<I>Agrimonia eupatoria</I> L. subsp. <I>eupatoria</I><br/> [Spontanée] <I>Alchemilla mollis</I> (Buser) Rothm.<br/> <I>Aphanes arvensis</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Argentina anserina</I> (L.) Rydb.<br/> [Spontanée] <I>Aruncus dioicus</I> (Walter) Fernald<br/>
Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria
[Spontanée]
Alchemilla mollis (Buser) Rothm.
Aphanes arvensis L.
[Spontanée]
Argentina anserina (L.) Rydb.
[Spontanée]
Aruncus dioicus (Walter) Fernald
<I>Chaenomeles</I> sp.<br/> <I>Cotoneaster coriaceous</I> Franch.<br/> <I>Cotoneaster franchetii</I> Bois.<br/> <I>Cotoneaster horizontalis</I> Decne. <br/> <I>Cotoneaster salicifolius</I> Franch.<br/>
Chaenomeles sp.
Cotoneaster coriaceous Franch.
Cotoneaster franchetii Bois.
Cotoneaster horizontalis Decne.
Cotoneaster salicifolius Franch.
<I>Cotoneaster x watereri</I> Exell<br/> <I>Crataegus germanica</I> (L.) Kuntze<br/> [Spontanée] <I>Crataegus laevigata</I> (Poir.) DC.<br/> [Spontanée] <I>Crataegus monogyna</I> Jacq.<br/> [Spontanée] <I>Cydonia oblonga</I> Mill. <br/>
Cotoneaster x watereri Exell
Crataegus germanica (L.) Kuntze
[Spontanée]
Crataegus laevigata (Poir.) DC.
[Spontanée]
Crataegus monogyna Jacq.
[Spontanée]
Cydonia oblonga Mill.
<I>Eriobotrya japonica</I> (Thunb.) Lindl.<br/> <I>Filipendula ulmaria</I> (L.) Maxim.<br/> [Spontanée] <I>Fragaria vesca</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Fragaria viridis</I> Weston subsp. <I>viridis</I><br/> [Spontanée] <I>Geum urbanum</I> L.<br/> [Spontanée]
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
[Spontanée]
Fragaria vesca L.
[Spontanée]
Fragaria viridis Weston subsp. viridis
[Spontanée]
Geum urbanum L.
[Spontanée]
<I>Kerria japonica</I> (L.) DC.<br/> <I>Malus pumila</I> L.<br/> <I>Potentilla argentea</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Potentilla inclinata</I> Vill.<br/> <I>Potentilla indica</I> (Andrews) Wolf<br/> [Spontanée]
Kerria japonica (L.) DC.
Malus pumila L.
Potentilla argentea L.
[Spontanée]
Potentilla inclinata Vill.
Potentilla indica (Andrews) Wolf
[Spontanée]
<I>Potentilla recta</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Potentilla reptans</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Potentilla sterilis</I> (L.) Garcke<br/> [Spontanée] <I>Potentilla supina</I> L. subsp. <I>supina</I><br/> [Spontanée] <I>Potentilla verna</I> L.<br/> [Spontanée]
Potentilla recta L.
[Spontanée]
Potentilla reptans L.
[Spontanée]
Potentilla sterilis (L.) Garcke
[Spontanée]
Potentilla supina L. subsp. supina
[Spontanée]
Potentilla verna L.
[Spontanée]
<I>Poterium sanguisorba</I> L. subsp. <I>balearica</I> (Nyman) Stace<br/> [Spontanée] <I>Poterium sanguisorba</I> L. subsp. <I>sanguisorba</I><br/> [Spontanée] <I>Prunus armeniaca</I> L.<br/> <I>Prunus avium</I> (L.) L.<br/> [Spontanée] <I>Prunus cerasifera</I> f. <I>cerasifera</I><br/>
Poterium sanguisorba L. subsp. balearica (Nyman) Stace
[Spontanée]
Poterium sanguisorba L. subsp. sanguisorba
[Spontanée]
Prunus armeniaca L.
Prunus avium (L.) L.
[Spontanée]
Prunus cerasifera f. cerasifera
<I>Prunus cerasifera</I> f. <I>pissardii</I><br/> <I>Prunus cerasus</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Prunus domestica</I> L. var. <I>domestica</I><br/> <I>Prunus dulcis</I> (Miller) D.A.Webb.<br/> <I>Prunus laurocerasus</I> L. <br/> [Spontanée]
Prunus cerasifera f. pissardii
Prunus cerasus L.
[Spontanée]
Prunus domestica L. var. domestica
Prunus dulcis (Miller) D.A.Webb.
Prunus laurocerasus L.
[Spontanée]
<I>Prunus lusitanica</I> L. subsp. <I>lusitanica</I><br/> <I>Prunus mahaleb</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Prunus padus</I> L. var. <I>padus</I><br/> [Spontanée] <I>Prunus persica</I> (L.) Batsch<br/> <I>Prunus serotina</I> Ehrh.<br/> [Spontanée]
Prunus lusitanica L. subsp. lusitanica
Prunus mahaleb L.
[Spontanée]
Prunus padus L. var. padus
[Spontanée]
Prunus persica (L.) Batsch
Prunus serotina Ehrh.
[Spontanée]
<I>Prunus spinosa</I> L. var. <I>spinosa</I><br/> [Spontanée] <I>Pyracantha coccinea</I> M.Roem.<br/> [Spontanée] <I>Pyrus communis</I> L. subsp. <I>communis</I><br/> <I>Pyrus cordata</I> Desv.<br/> [Spontanée] <I>Rosa arvensis</I> Huds.<br/> [Spontanée]
Prunus spinosa L. var. spinosa
[Spontanée]
Pyracantha coccinea M.Roem.
[Spontanée]
Pyrus communis L. subsp. communis
Pyrus cordata Desv.
[Spontanée]
Rosa arvensis Huds.
[Spontanée]
<I>Rosa canina</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Rosa kl. agrestis</I> Savi<br/> [Spontanée] <I>Rosa kl. rubiginosa</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Rosa rugosa</I> Thunb.<br/> <I>Rubus caesius</I> L.<br/> [Spontanée]
Rosa canina L.
[Spontanée]
Rosa kl. agrestis Savi
[Spontanée]
Rosa kl. rubiginosa L.
[Spontanée]
Rosa rugosa Thunb.
Rubus caesius L.
[Spontanée]
<I>Rubus fruticosus</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Rubus idaeus</I> L. subsp. <I>idaeus</I><br/> [Spontanée] <I>Rubus laciniatus</I> (Weston) Willd.<br/> [Spontanée] <I>Sorbaria sorbifolia</I> (L.) A.Braun<br/> <I>Sorbus aria</I> (L.) Crantz subsp. <I>aria</I><br/> [Spontanée]
Rubus fruticosus L.
[Spontanée]
Rubus idaeus L. subsp. idaeus
[Spontanée]
Rubus laciniatus (Weston) Willd.
[Spontanée]
Sorbaria sorbifolia (L.) A.Braun
Sorbus aria (L.) Crantz subsp. aria
[Spontanée]
<I>Sorbus aucuparia</I> L. subsp. <I>aucuparia</I><br/> [Spontanée] <I>Sorbus domestica</I> L.<br/> [Spontanée] <I>Sorbus intermedia</I> (Ehrh.) Pers.<br/> <I>Sorbus latifolia</I> (Lam.) Pers.<br/> [Spontanée] <I>Sorbus torminalis</I> (L.) Crantz<br/> [Spontanée]
Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia
[Spontanée]
Sorbus domestica L.
[Spontanée]
Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.
Sorbus latifolia (Lam.) Pers.
[Spontanée]
Sorbus torminalis (L.) Crantz
[Spontanée]
<I>Sorbus x thuringiaca</I> (Ilse) Fritsch n-subsp. <I>boscii</I> (Vivant ex Gamisans) Lambinon et Kerguélen<br/> [Spontanée]
Sorbus x thuringiaca (Ilse) Fritsch n-subsp. boscii (Vivant ex Gamisans) Lambinon et Kerguélen
[Spontanée]

                      page 1/1                     

Retour Familles APGIII

 

Accueil | Familles Cronquist | Familles (APG) | Listes des plantes | Végétation des rues et sites | Statistiques | Recherche plante | Consultation