Images de la Flore de Paris

Famille des Papaveraceae

(Cliquer ici pour une présentation sous forme de liste)
Photos des 13 plantes observées.

<I>Chelidonium majus</I> L. subsp. <I>majus</I> <I>Chelidonium majus</I> L. var. <I>tenuifolium</I> Retz. <I>Eschscholzia californica</I> Cham. <I>Fumaria capreolata</I> L. <I>Fumaria muralis</I> W.D.J. Koch
Chelidonium majus L. subsp. majusChelidonium majus L. var. tenuifolium Retz.Eschscholzia californica Cham.Fumaria capreolata L.Fumaria muralis W.D.J. Koch
IndigèneIndigèneIndigène?Sténonaturalisé
<I>Fumaria officinalis</I> L. <I>Macleaya cordata</I> (Willd.) R.Br. <I>Papaver argemone</I> L. subsp. <I>argemone</I> <I>Papaver cambricum</I> L. <I>Papaver dubium</I> L. subsp. <I>dubium</I>
Fumaria officinalis L.Macleaya cordata (Willd.) R.Br.Papaver argemone L. subsp. argemonePapaver cambricum L.Papaver dubium L. subsp. dubium
IndigèneArchéophyteArchéophyte
<I>Papaver rhoeas</I> L. <I>Papaver somniferum</I> L. subsp. <I>somniferum</I> <I>Pseudofumaria   lutea</I>   (L.) Borkh.
Papaver rhoeas L.Papaver somniferum L. subsp. somniferumPseudofumaria lutea (L.) Borkh.
ArchéophyteSubspontané/ArchéophyteSubspontané naturalisé

> Retour à la liste des familles APGIII

 

Accueil | Familles Cronquist | Familles APGIII | Listes des plantes | Statistiques | Recherche | Consultation Cronquist | Consultation APGIII