Images de la Flore de Paris

Famille des Boraginaceae

(Cliquer ici pour une présentation sous forme de liste)
Photos des 16 plantes observées.

<I>Anchusa italica</I> Retzius <I>Borago officinalis</I> L. <I>Cynoglossum creticum</I> Mill. <I>Cynoglossum officinale</I> L. <I>Echium plantagineum</I> L.
Anchusa italica RetziusBorago officinalis L.Cynoglossum creticum Mill.Cynoglossum officinale L.Echium plantagineum L.
Stenonaturalisé/ArchéophyteSténonaturaliséIndigèneIndigène
<I>Echium vulgare</I> L. var. <I>vulgare</I> <I>Lycopsis arvensis</I> L. <I>Myosotis arvensis</I> Hill <I>Myosotis discolor</I> Pers. <I>Myosotis ramosissima</I> Rochel subsp. <I>ramosissima</I>
Echium vulgare L. var. vulgareLycopsis arvensis L.Myosotis arvensis HillMyosotis discolor Pers.Myosotis ramosissima Rochel subsp. ramosissima
IndigèneIndigèneIndigèneIndigèneIndigène
<I>Myosotis scorpioides</I> L. <I>Myosotis sylvatica</I> Hoffm. <I>Pentaglottis sempervirens</I> (L.) L.H. Bailey <I>Symphytum caucasicum</I> M.Bieb. hort. <I>Symphytum officinale</I> L. subsp. <I>officinale</I>
Myosotis scorpioides L.Myosotis sylvatica Hoffm.Pentaglottis sempervirens (L.) L.H. BaileySymphytum caucasicum M.Bieb. hort.Symphytum officinale L. subsp. officinale
IndigèneSubspontané/NaturaliséSténonaturaliséIndigène
<I>Symphytum tuberosum</I> L.
Symphytum tuberosum L.

> Retour à la liste des familles

 

Accueil | Familles Cronquist | Familles APGIII | Listes des plantes | Statistiques | Recherche | Consultation Cronquist | Consultation APGIII